P@H | PUBLISHING@HOME | Groningen
Jaarlijks kranslegging erevelden overzee Zoals gebruikeliijk zijn er ook dit jaar in opdracht van het VOMI kransen gelegd op de 7 erevelden in Indonesië. Hieronder een overzicht van de in september j.l. gelegde kransen. Ereveld Kenbang Kuning Ereveld Ancol Ereveld Leuwigajah Ereveld Kalibanteng Ereveld Candi Ereveld Pandu Ereveld Menteng Puto Nagenieten van Veteranendag De Nederlandse Veteranendag werd op 29 juni geopend in de Ridderzaal. In het bijzijn van Z.M. Koning Willem-Alexander, vicepremier de Jonge en minister Bijleveld stonden bijzondere verhalen van veteranen centraal. Waaronder het verhaal van de 94-jarige veteraan Henk Groenewegen. Hij droeg een emotioneel gedicht voor die hij schreef tijdens zijn uitzending aan zijn inmiddels overleden vrouw Jopie: “Geen thuisfront is een steun als jij. Niet ene brief maakt mij zo blij, als die van jou. Jij bent mijn Holland op zijn best, jij bent er één die ook op ‘t lest, mij trouw blijft schrijven”. Vicepremier de Jonge noemde een aantal veteranen in het bijzonder, waaronder Witte Anjer Prijs winnares Maaike Hoogewoning: “Maaike is als operatiekamer-assistent vier keer op missie geweest. Ze stond onder andere in operatiekamers in Kandahar, Afghanistan. Op hun operatietafels zien Maaike en haar collega’s regelmatig de nachtmerrie van elke militair voorbij trekken.” Speciale aandacht was er dit jaar voor de vrouwelijke veteranen. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen zich aansloten bij de Nederlandse Krijgsmacht. Een van de oudste vrouwelijke veteranen, Mimi Verkaik, werd uitgelicht in de Ridderzaal. Medaille-uitreiking Op het Binnenhof vond de medaille-uitreiking plaats. Ongeveer 80 veteranen die net terug zijn van missie ontvingen een medaille. Voorafgaand aan de uitreiking hebben de vicepremier, de minister en staatssecretaris van Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Commandant der Strijdkrachten vijf bijzondere onderscheidingen uitgereikt aan oudere en jongere veteranen. Minister Bijleveld: “Jonge en oude veteranen delen de keuze die ze vaak op jonge leeftijd hebben gemaakt: ik ga mij inzetten voor vrede en veiligheid. Ik word militair. Onze vrijheid rust op hun schouders. Voor hen draag ik, en dragen wij hier allemaal, de witte anjer.” Tolkenpenning Ook kregen zes militaire tolken de speciale Tolkenpenning uit handen van de minister van Defensie en bedankte zij de partner van veteraan en winnares van de Witte Anjer Prijs 2019 Maaike Hoogewoning, Ray Kruithof Kremer, als representant van het thuisfront. Na de uitreiking kregen de dertienjarige Jeremy en Jayden, winnaars van de kookwedstrijd Veteranendag, de kans om met hun hele klas uit Lelystad het receptenboekje van de wedstrijd aan te bieden aan Z.M. de Koning. Daarna ging het Nationale Defilé van start met bijna 4000 veteranen, afgenomen door Z.M. de Koning. De volgende Nederlandse Veteranendag is op 27 juni 2020. Zet het alvast in je agenda en nodig je vrienden uit! Wij blijven tot aan Veteranendag 2020 mooie verhalen maken over Nederlandse veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Zodat de erkenning en waardering, die ze allemaal verdienen, hen toekomt. Marineschip Groningen onderschept 1600 kilo cocaïne in Caraïben Het marineschip Zr. Ms. Groningen heeft afgelopen donderdag in de Caraïben een boot met 1600 kilo cocaïne onderschept. Het werkte hierbij samen met de Amerikaanse kustwacht, meldt het ministerie van Defensie woensdag. De verdachten zijn overgedragen aan de Amerikanen. Na het ontdekken van een verdachte boot, is deze tot stoppen gebracht en is ruim 1600 kilogram cocaïne onderschept. De Zr. Ms. Groningen is pas sinds 20 april actief in het Caribisch gebied. Het schip dient als stationsschip om op te treden tijdens drugsbestrijdingsoperaties en bij hulpverlening. Nog 2 jaar in Caribisch gebied Daarnaast is het schip inzetbaar voor diverse kustwachttaken in het Caribisch gebied zoals het opsporen van illegale visserij, milieumisdrijven en reddingsoperaties. Eerder deze maand verleende Groningen nog hulp aan een in problemen geraakt motorjacht. Het marineschip opereert de komende 2 jaar nog in het gebied. Tussendoor wisselt de bemanning. bron: DvhN

Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine

“Kracht door kameraadschap”. Oud-marine collega’s die steun nodig hebben een luisterend oor bieden en waar nodig op weg helpen naar een oplossing. Dat is het motto van het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM) dat in februari van start is gegaan. Het netwerk biedt op verzoek ondersteuning aan oud- collega’s. Anniek Reiff uit Den Helder, lang werkzaam in de personeelszorg van de marine en inmiddels de dienst uit, heeft samen met Ruud Zahradnik, Piet Kruithof, Martin van Daalen en Berend Timmermans het PANKM opgezet. De initiatiefnemers Reiff: Voor actief dienende marinemensen bestaat al tien jaar een Collegiaal Netwerk dat in actie komt als een collega naar aanleiding van een missie of incident behoefte heeft aan ondersteuning. We hebben gemerkt dat er eveneens behoefte is aan zo’n netwerk voor post actieven. Dat kan zijn doordat nog zaken spelen uit de diensttijd. Er kan echter ook sprake zijn van tegenslag in het dagelijks leven, waardoor problemen ontstaan die de persoon boven het hoofd aan het groeien zijn. De post actieve militair die als veteraan de dienst uitgaat kan een beroep doen op het Veteranen Instituut, maar degene die niet als veteraan wordt aangemerkt kan eigenlijk nergens terecht. De Koninklijke Marine kent een grote groep oud-militairen die nooit op ‘ernstmissie’ zijn geweest. Ze werden echter vaak wel ‘stevig’ operationeel ingezet en/of ondersteunden ernstmissies wel degelijk. Neem bijvoorbeeld personeel van de Onderzeedienst, de Dienst Speciale Interventies, van schepen die meededen aan counter drugsoperaties en explosievenopruimers: hun acties duurden vaak kort en waren soms geheim waardoor ze officieel niet bestaan. Daardoor zijn deze militairen geen veteraan en kunnen zij geen beroep doen op de voorzieningen in de Veteranenwet. De plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten generaal- majoor der mariniers F. van Sprang was aanwezig bij de oprichting van het PANKM op 1 februari jl. in de Van Ghentkazerne, en onderstreepte het belang van deze collegiale steun. Het PANKM wil daarom alle oud-collega’s steun bieden als daar behoefte aan is, zowel niet-veteraan als veteraan. Steun voor een collega door een collega, een ‘kracht’ die zich binnen de marine heeft bewezen “. Oud-marinier Martin van Daalen van Texel vult aan: ,Het is belangrijk dat je dezelfde taal spreekt. Een gesprekspartner die militair is geweest en de mores kent, hoef je niet alles uit te leggen. Er komt meer ruimte om aan herstel te werken.” Van Daalen was als marinier reeds lid van het Collegiaal Netwerk. Die kennis en kunde gaat hij nu samen met 31 andere voormalig collegiale netwerkers aanwenden voor het nieuwe initiatief.
Stichting samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve militairen Groningen

Nieuws

Het bestuur van de SVPG heeft besloten, gelet op de door de overheid gestelde regels en ter voorkoming van besmetting van de vrijwilligers en belangstellenden, om de herdenking bij het Indië monument op de begraafplaats Selwerderhof te Groningen in 2020 niet door te laten gaan. Namens het bestuur, G. Tigchelaar, secretaris

Terugkomst Zr.Ms. Groningen

Eerder dan gepland komt het schip met bemanning in april terug naar Den Helder. Zr.Ms. Zeeland neemt de taken van de Groningen over in de Cariben. De Groningen zou afgelopen week een onderhoud beurt hebben gehad op Curaçao. Echter het werfpersoneel uit Nederland kon niet naar het eiland vliegen en daarom is besloten het schip haar periodiek onderhoud in Nederland te geven. Na deze beurt gaat het schip weer de Zeeland aflossen in de West. De commandant deelt nog mee dat het goed gaat met de bemanning en dat zij al een maand in quarantaire hebben gevaren.

Commandant LtZ der eerste klasse

J.K. Kempeesi vertelt over Hr. Ms. Kortenaer

en zijn OVW-ers.

Bijna 44 jaar geleden werd door de toenmalige marine correspondent Kretschmer de Wilde een interview afgenomen van de commandant van de Hr.Ms. Kortenaer.Immers de eerste Kortenaer was bij de Slag in de Javazee gezonken in een poging de Amerikaanse kruiser Houston te behoeden voor torpedering. lees hier het verhaal…..

Rangen en aanspreektitels binnen de Defensie

De meeste aanspreektitels komen overeen met de rang. Een aantal rangen heeft een andere aanspreektitel Admiraal een aanspreektitel tegenwoordig, de bekendste admiraal in de geschiedenis is Michel de Ruyter. Maar kent u ze allemaal nog? Hierbij een reminder hoe de verdeling binnen de Marine, Landmacht en Luchtmacht tegenwoordig is vastgesteld. Bron: DvhN / Defensie Minister Bijleveld neemt eerste exemplaar in ontvangst Boek vrouwelijke veteraan raakt de lezer Minister van Defensie Ank Bijleveld heeft op 8 februari het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het boek Ze hoorden mijn schreeuwen niet van Lyanne Paskamp. In het boek beschrijft de auteur hoe zij als militair een trauma opliep en vervolgens jarenlang op zoek was naar adequate hulp. Bijleveld: “Het verhaal van Lyanne en Erik Paskamp is een verhaal dat je raakt en dat ook voor andere veteranen herkenbaar is.” Lyanne Paskamp (1965) wordt in 1992 als militair chauffeur uitgezonden naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Haar man Erik komt als marechaussee op dezelfde locatie. Het echtpaar wordt ingekwartierd in het roemruchte Rainbow Hotel dat zwaar onder vuur komt te liggen als de oorlog in alle hevigheid losbarst. Na terugkeer in Nederland is er nauwelijks sprake van nazorg. Als eerst Erik door een zwaar dienstongeval een arm kwijtraakt, vervolgens haar vader plotseling overlijdt en blijkt dat haar tweede dochter suïcidaal is, raakt Lyanne in steeds grotere geestelijke nood. Met de diagnose PTSS begint voor Lyanne een ‘dwaaltocht in therapieland’. Bij de boekpresentatie in Markelo waren bijna 200 belangstellenden aanwezig. Zij hoorden en zagen hoe Lyanne en Erik hun verhaal vertelden, geïllustreerd door onder meer een heftig filmpje over de gevolgen van de beschietingen van het Rainbow Hotel. Vervolgens reikte Lyanne het eerste exemplaar van het boek uit aan minister van Defensie Ank Bijleveld. De bewindsvrouw vertelde dat zij Lyanne al kende als gemeenteambtenaar toen zijn zelf burgemeester van de gemeente Hof van Twente was. Later leerde ze Lyanne opnieuw kennen en hoorde van haar gevecht tegen PTSS. De minister benadrukte hoe belangrijk erkenning en waardering voor veteranen is en dat de zorg ook voor vrouwelijke veteranen inmiddels een stuk verbeterd is. In het voorwoord van het boek schrijft ze: “Het verhaal van Lyanne en Erik Paskamp is een verhaal dat je raakt en dat ook voor andere veteranen herkenbaar is.” Het boek is sinds vandaag verkrijgbaar in de boekhandel en op www.qvuitgeverij.nl Ze hoorden mijn schreeuwen niet – Lyanne Paskamp ISBN 9789492435149, 288 pagina’s, rijk geïllustreerd, softcover, € 19,92

De boom weer in top!

Aan boord van Zr.Ms. Friesland vond vanmorgen de kerstboom- ceremonie plaats, en werd er een kerstboom in de mast gehesen. De ceremonie wordt al sinds 1958 ieder jaar gehouden. Een delegatie van de Stichting Samenwerkingsverband Veteranen en Post-actieve Militairen Groningen (SVPG) bracht de kerstboom mee naar Den Helder. Via deze traditie houden de Groningers de band met de marine al 62 jaar in stand. De traditie van het hijsen van een kerstboom in de mast vind zijn oorsprong in de Groningse koopvaardij. Tot in de jaren vijftig werd de houtvaart bij Scandinavië gedomineerd door Groningers. Bij de terugvarende schepen werd een kerstboom in de mast gehesen, zodat achterblijvers aan hen post konden meegeven voor het thuisfront. Normaal gesproken wordt de ceremonie aan boord van Zr.Ms. Groningen gehouden, maar omdat dat schip in de West ligt werd een uitzondering gemaakt.

Nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

De krijgsmacht heeft met luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang een nieuwe inspecteur-generaal. Hij nam gisteren in Hilversum de functie over van luitenant-generaal Hans van Griensven. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is een onafhankelijk raadgever van de minister. Hij bemiddelt op verzoek van Defensiepersoneel en legt jaarlijks veel werkbezoeken af. Iedere militair of burgermedewerker kan een beroep op hem doen. De IGK is ook Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Van Sprang vervult de rol van IGK als 14e in rij na prins Bernhard. De minister zei er alle vertrouwen in te hebben.
SiteLock
P@H | PUBLISHING@HOME | Groningen

Nieuws

Het bestuur van de SVPG heeft besloten, gelet op de door de

overheid gestelde regels en ter voorkoming van besmetting van

de vrijwilligers en belangstellenden, om de herdenking bij het

Indië monument op de begraafplaats Selwerderhof te Groningen

in 2020 niet door te laten gaan.

Namens het bestuur, G. Tigchelaar, secretaris

Terugkomst Zr.Ms. Groningen

Eerder dan gepland komt het schip met bemanning in april terug naar Den Helder. Zr.Ms. Zeeland neemt de taken van de Groningen over in de Cariben. De Groningen zou afgelopen week een onderhoud beurt hebben gehad op Curaçao. Echter het werfpersoneel uit Nederland kon niet naar het eiland vliegen en daarom is besloten het schip haar periodiek onderhoud in Nederland te geven. Na deze beurt gaat het schip weer de Zeeland aflossen in de West. De commandant deelt nog mee dat het goed gaat met de bemanning en dat zij al een maand in quarantaire hebben gevaren.

Commandant LtZ der eerste klasse

J.K. Kempeesi vertelt over Hr. Ms. Kortenaer

en zijn OVW-ers.

Bijna 44 jaar geleden werd door de toenmalige marine correspondent Kretschmer de Wilde een interview afgenomen van de commandant van de Hr.Ms. Kortenaer. Immers de eerste Kortenaer was bij de Slag in de Javazee gezonken in een poging de Amerikaanse kruiser Houston te behoeden voor torpedering. lees hier het verhaal….. Rangen en aanspreektitels binnen de Defensie De meeste aanspreektitels komen overeen met de rang. Een aantal rangen heeft een andere aanspreektitel Admiraal een aanspreektitel tegenwoordig, de bekendste admiraal in de geschiedenis is Michel de Ruyter. Maar kent u ze allemaal nog? Hierbij een reminder hoe de verdeling binnen de Marine, Landmacht en Luchtmacht tegenwoordig is vastgesteld. Bron: DvhN / Defensie

Minister Bijleveld neemt eerste exemplaar in

ontvangst

Boek vrouwelijke veteraan raakt de lezer Minister van Defensie Ank Bijleveld heeft op 8 februari het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het boek Ze hoorden mijn schreeuwen niet van Lyanne Paskamp. In het boek beschrijft de auteur hoe zij als militair een trauma opliep en vervolgens jarenlang op zoek was naar adequate hulp. Bijleveld: “Het verhaal van Lyanne en Erik Paskamp is een verhaal dat je raakt en dat ook voor andere veteranen herkenbaar is.” Lyanne Paskamp (1965) wordt in 1992 als militair chauffeur uitgezonden naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Haar man Erik komt als marechaussee op dezelfde locatie. Het echtpaar wordt ingekwartierd in het roemruchte Rainbow Hotel dat zwaar onder vuur komt te liggen als de oorlog in alle hevigheid losbarst. Na terugkeer in Nederland is er nauwelijks sprake van nazorg. Als eerst Erik door een zwaar dienstongeval een arm kwijtraakt, vervolgens haar vader plotseling overlijdt en blijkt dat haar tweede dochter suïcidaal is, raakt Lyanne in steeds grotere geestelijke nood. Met de diagnose PTSS begint voor Lyanne een ‘dwaaltocht in therapieland’. Bij de boekpresentatie in Markelo waren bijna 200 belangstellenden aanwezig. Zij hoorden en zagen hoe Lyanne en Erik hun verhaal vertelden, geïllustreerd door onder meer een heftig filmpje over de gevolgen van de beschietingen van het Rainbow Hotel. Vervolgens reikte Lyanne het eerste exemplaar van het boek uit aan minister van Defensie Ank Bijleveld. De bewindsvrouw vertelde dat zij Lyanne al kende als gemeenteambtenaar toen zijn zelf burgemeester van de gemeente Hof van Twente was. Later leerde ze Lyanne opnieuw kennen en hoorde van haar gevecht tegen PTSS. De minister benadrukte hoe belangrijk erkenning en waardering voor veteranen is en dat de zorg ook voor vrouwelijke veteranen inmiddels een stuk verbeterd is. In het voorwoord van het boek schrijft ze: “Het verhaal van Lyanne en Erik Paskamp is een verhaal dat je raakt en dat ook voor andere veteranen herkenbaar is.” Het boek is sinds vandaag verkrijgbaar in de boekhandel en op www.qvuitgeverij.nl Ze hoorden mijn schreeuwen niet – Lyanne Paskamp ISBN 9789492435149, 288 pagina’s, rijk geïllustreerd, softcover, € 19,92

De boom weer in top!

Aan boord van Zr.Ms. Friesland vond vanmorgen de kerstboomceremonie plaats, en werd er een kerstboom in de mast gehesen. De ceremonie wordt al sinds 1958 ieder jaar gehouden. Een delegatie van de Stichting Samenwerkingsverband Veteranen en Post-actieve Militairen Groningen (SVPG) bracht de kerstboom mee naar Den Helder. Via deze traditie houden de Groningers de band met de marine al 62 jaar in stand. De traditie van het hijsen van een kerstboom in de mast vind zijn oorsprong in de Groningse koopvaardij. Tot in de jaren vijftig werd de houtvaart bij Scandinavië gedomineerd door Groningers. Bij de terugvarende schepen werd een kerstboom in de mast gehesen, zodat achterblijvers aan hen post konden meegeven voor het thuisfront. Normaal gesproken wordt de ceremonie aan boord van Zr.Ms. Groningen gehouden, maar omdat dat schip in de West ligt werd een uitzondering gemaakt.

Nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

De krijgsmacht heeft met luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang een nieuwe inspecteur-generaal. Hij nam gisteren in Hilversum de functie over van luitenant-generaal Hans van Griensven. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is een onafhankelijk raadgever van de minister. Hij bemiddelt op verzoek van Defensiepersoneel en legt jaarlijks veel werkbezoeken af. Iedere militair of burgermedewerker kan een beroep op hem doen. De IGK is ook Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Van Sprang vervult de rol van IGK als 14e in rij na prins Bernhard. De minister zei er alle vertrouwen in te hebben.

Jaarlijks kranslegging erevelden overzee

Zoals gebruikeliijk zijn er ook dit jaar in opdracht van het VOMI kransen gelegd op de 7 erevelden in Indonesië. Hieronder een overzicht van de in september j.l. gelegde kransen. Ereveld Kenbang Kuning Ereveld Ancol Ereveld Leuwigajah Ereveld Kalibanteng Ereveld Candi Ereveld Pandu Ereveld Menteng Puto

Nagenieten van Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag werd op 29 juni geopend in de Ridderzaal. In het bijzijn van Z.M. Koning Willem-Alexander, vicepremier de Jonge en minister Bijleveld stonden bijzondere verhalen van veteranen centraal. Waaronder het verhaal van de 94-jarige veteraan Henk Groenewegen. Hij droeg een emotioneel gedicht voor die hij schreef tijdens zijn uitzending aan zijn inmiddels overleden vrouw Jopie: “Geen thuisfront is een steun als jij. Niet ene brief maakt mij zo blij, als die van jou. Jij bent mijn Holland op zijn best, jij bent er één die ook op ‘t lest, mij trouw blijft schrijven”. Vicepremier de Jonge noemde een aantal veteranen in het bijzonder, waaronder Witte Anjer Prijs winnares Maaike Hoogewoning: “Maaike is als operatiekamer-assistent vier keer op missie geweest. Ze stond onder andere in operatiekamers in Kandahar, Afghanistan. Op hun operatietafels zien Maaike en haar collega’s regelmatig de nachtmerrie van elke militair voorbij trekken.” Speciale aandacht was er dit jaar voor de vrouwelijke veteranen. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen zich aansloten bij de Nederlandse Krijgsmacht. Een van de oudste vrouwelijke veteranen, Mimi Verkaik, werd uitgelicht in de Ridderzaal. Medaille-uitreiking Op het Binnenhof vond de medaille-uitreiking plaats. Ongeveer 80 veteranen die net terug zijn van missie ontvingen een medaille. Voorafgaand aan de uitreiking hebben de vicepremier, de minister en staatssecretaris van Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Commandant der Strijdkrachten vijf bijzondere onderscheidingen uitgereikt aan oudere en jongere veteranen. Minister Bijleveld: “Jonge en oude veteranen delen de keuze die ze vaak op jonge leeftijd hebben gemaakt: ik ga mij inzetten voor vrede en veiligheid. Ik word militair. Onze vrijheid rust op hun schouders. Voor hen draag ik, en dragen wij hier allemaal, de witte anjer.” Tolkenpenning Ook kregen zes militaire tolken de speciale Tolkenpenning uit handen van de minister van Defensie en bedankte zij de partner van veteraan en winnares van de Witte Anjer Prijs 2019 Maaike Hoogewoning, Ray Kruithof Kremer, als representant van het thuisfront. Na de uitreiking kregen de dertienjarige Jeremy en Jayden, winnaars van de kookwedstrijd Veteranendag, de kans om met hun hele klas uit Lelystad het receptenboekje van de wedstrijd aan te bieden aan Z.M. de Koning. Daarna ging het Nationale Defilé van start met bijna 4000 veteranen, afgenomen door Z.M. de Koning. De volgende Nederlandse Veteranendag is op 27 juni 2020. Zet het alvast in je agenda en nodig je vrienden uit! Wij blijven tot aan Veteranendag 2020 mooie verhalen maken over Nederlandse veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Zodat de erkenning en waardering, die ze allemaal verdienen, hen toekomt.

Marineschip Groningen onderschept

1600 kilo cocaïne in Caraïben

Het marineschip Zr. Ms. Groningen heeft afgelopen donderdag in de Caraïben een boot met 1600 kilo cocaïne onderschept. Het werkte hierbij samen met de Amerikaanse kustwacht, meldt het ministerie van Defensie woensdag. De verdachten zijn overgedragen aan de Amerikanen. Na het ontdekken van een verdachte boot, is deze tot stoppen gebracht en is ruim 1600 kilogram cocaïne onderschept. De MS Groningen is pas sinds 20 april actief in het Caribisch gebied. Het schip dient als stationsschip om op te treden tijdens drugsbestrijdingsoperaties en bij hulpverlening. Nog 2 jaar in Caribisch gebied Daarnaast is het schip inzetbaar voor diverse kustwachttaken in het Caribisch gebied zoals het opsporen van illegale visserij, milieumisdrijven en reddingsoperaties. Eerder deze maand verleende Groningen nog hulp aan een in problemen geraakt motorjacht. Het marineschip opereert de komende 2 jaar nog in het gebied. Tussendoor wisselt de bemanning. bron: DvhN

Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine

“Kracht door kameraadschap”. Oud-marine collega’s die steun nodig hebben een luisterend oor bieden en waar nodig op weg helpen naar een oplossing. Dat is het motto van het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM) dat in februari van start is gegaan. Het netwerk biedt op verzoek ondersteuning aan oud- collega’s. Anniek Reiff uit Den Helder, lang werkzaam in de personeelszorg van de marine en inmiddels de dienst uit, heeft samen met Ruud Zahradnik, Piet Kruithof, Martin van Daalen en Berend Timmermans het PANKM opgezet. De initiatiefnemers Reiff: Voor actief dienende marinemensen bestaat al tien jaar een Collegiaal Netwerk dat in actie komt als een collega naar aanleiding van een missie of incident behoefte heeft aan ondersteuning. We hebben gemerkt dat er eveneens behoefte is aan zo’n netwerk voor post actieven. Dat kan zijn doordat nog zaken spelen uit de diensttijd. Er kan echter ook sprake zijn van tegenslag in het dagelijks leven, waardoor problemen ontstaan die de persoon boven het hoofd aan het groeien zijn. De post actieve militair die als veteraan de dienst uitgaat kan een beroep doen op het Veteranen Instituut, maar degene die niet als veteraan wordt aangemerkt kan eigenlijk nergens terecht. De Koninklijke Marine kent een grote groep oud-militairen die nooit op ‘ernstmissie’ zijn geweest. Ze werden echter vaak wel ‘stevig’ operationeel ingezet en/of ondersteunden ernstmissies wel degelijk. Neem bijvoorbeeld personeel van de Onderzeedienst, de Dienst Speciale Interventies, van schepen die meededen aan counter drugsoperaties en explosievenopruimers: hun acties duurden vaak kort en waren soms geheim waardoor ze officieel niet bestaan. Daardoor zijn deze militairen geen veteraan en kunnen zij geen beroep doen op de voorzieningen in de Veteranenwet. De plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten generaal- majoor der mariniers F. van Sprang was aanwezig bij de oprichting van het PANKM op 1 februari jl. in de Van Ghentkazerne, en onderstreepte het belang van deze collegiale steun. Het PANKM wil daarom alle oud-collega’s steun bieden als daar behoefte aan is, zowel niet-veteraan als veteraan. Steun voor een collega door een collega, een ‘kracht’ die zich binnen de marine heeft bewezen “. Oud-marinier Martin van Daalen van Texel vult aan: ,Het is belangrijk dat je dezelfde taal spreekt. Een gesprekspartner die militair is geweest en de mores kent, hoef je niet alles uit te leggen. Er komt meer ruimte om aan herstel te werken.” Van Daalen was als marinier reeds lid van het Collegiaal Netwerk. Die kennis en kunde gaat hij nu samen met 31 andere voormalig collegiale netwerkers aanwenden voor het nieuwe initiatief.