P@H | PUBLISHING@HOME | Groningen

AVOM - NOORD

De AVOM is een vereniging voor oud en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine. De belangrijkste doelstellingen zijn: - De onderlinge verbondenheid van de leden te verstevigen en uit te breiden. - De kameraadschap van de leden te bevorderen en de belangen van hen, die als militair bij de Koninklijke Marine dienen of gediend hebben, te behartigen. Goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine onderhouden. De marine gevoelens te behouden. De eer en tradities van de Koninklijke Marine mede hoog te houden. De nagedachtenis van hen, die gesneuveld zijn in en door de dienst hoog te houden. Dit geldt ook voor hen, die overleden zijn ten gevolge van in en door de dienst opgelopen verwondingen en-of ziekten. In gevallen van materiële of immaterële noden of belangen van leden of nabestaanden van leden een adviserende en doorverwijzende functie te vervullen, in eerste aanleg naar de reeds bestaande organisaties of instellingen binnen de Koninklijke Marine of het Ministerie van Defensie. voor meer info: http://avom.nl/

Nieuw marineschip krijgt de naam

Zr.Ms. Den Helder

9 - 11 - 2018 De naam van het nieuwe bevoorradingsschip van de marine is bekend: het Combat Support Ship gaat ‘Zr.Ms. Den Helder’ heten. Dat maakte de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser vandaag bekend bij de onthulling van het model van het schip bij het Maritiem Research Instituut (MARIN) in Wageningen.

BOND VAN

WAPENBROEDERS

De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren. U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling of de Identiteitsgroep van uw keuze. Kunt u, of wenst u niet ingedeeld te worden bij een afdeling of Identiteitsgroep dan bestaat de mogelijkheid om als landelijk lid of donateur te worden geregistreerd. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de afdelingen. - Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), bestaande uit zowel actief dienende militairen als gewezen militairen die bij de Multinational Force & Observers (MFO) in de Sinaiï of in Israël hebben gediend. - Identiteitsgroep Vredesmachten (IVM), die medio 2001 als onderdeel van de Bond van Wapenbroeders is opgericht. Van de IVM kunnen alle overige uitgezonden (ex) militairen lid worden. - Identiteitsgroep Nieuw Guinea (ING) voor hen die in Nieuw- Guinea hebben gediend als militair. - identiteitsgroep is die van de groep Molukkers bij de Krijgsmacht. Wij zijn oud-/ actief dienende militairen van Molukse afkomst bij de Nederlandse Krijgsmacht. Onze groep is sinds april 2018 ondergebracht bij de Bond van Wapenbroeders als Identiteitsgroep. Meer over ons is telezen op onze website Identiteitsgroep MBK voor meer info: www.bondvanwapenbroeders.nl0

Zr. MS. Groningen

Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen is vernoemd naar de provincie Groningen. Groningen is een van de provincies uit de Republiek met een admiraliteit en een van de 4 provincies aan zee. Embleem Het embleem is afgeleid van het provinciewapen van Groningen. 2 kwartieren daarvan vertonen een 2-koppige adelaar die een groen-wit schild vasthoudt. De adelaar staat symbool voor de stad Groningen. De andere 2 kwartieren tonen de blauw-witte banen met de bekende (Friese) pompeblêden/harten. De 3 blauwe balken staan symbool voor de 3 Ommelanden en de harten voor de 11 onderkwartieren.

COM - NOORD

Het Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM) is een vereniging die nauwe relaties onderhoudt met het Korps Mariniers met als primaire doel de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te promoten. Dit komt onder meer tot uiting middels deelname aan herdenkingen en commando-overdachten, het organiseren van reünies en sportdagen, het tonen van betrokkenheid bij het wel en wee van actief dienende mariniers en het sociaal ondersteunen van (oud-)mariniers. Overeenkomstig onze wapenspreuk “QUA PATET ORBIS” hebben mariniers in alle windstreken gediend en dat vaak onder moeilijke omstandigheden. Wat hun achtergrond ook is en waar zij ook gediend hebben, in de “Oost of de West”, Nederland, Noorwegen, Cambodja, Haïti, Bosnië, Irak, Afghanistan, Amerika of in Albanië, zij allen hebben hun ervaringen als marinier gemeen. Dat schept een band… Conform de statuten van het vereniging is de Korpscommandant de beschermheer van het COM, thans de brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry. COM Noord (opgericht in 1970 als COM Groningen- Drenthe en in 2016 samengegaan met COM Friesland tot COM Noord) is een van de 11 afdelingen van het COM en bestrijkt de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Met een jong bestuur en circa 600 leden is COM Noord een levendige vereniging van actieve oud- mariniers. Gedurende het jaar bieden wij onze leden diverse activiteiten aan om de sterke onderlinge band in stand te houden. Aan onze Korpswaarden Verbondenheid, Kracht en Toewijding geven wij op een passende wijze invulling aan. Voor meer info https://noord.contactoudmariniers.com
Stichting samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve militairen Groningen

SVPG -

Zr. Ms. Groningen

Geschiedenis Zr. Ms. Groningen Kiel gelegd: 9 april 2009. Te water gelaten: 21 april 2011. In dienst gesteld: 29 november 2013. Zr. Ms. Groningen is een patrouilleschip (Ocean-going Patrol Vessel) van de Holland-klasse. Tot deze klasse behoren ook Zr. Ms. Friesland, Zr. Ms. Holland en Zr. Ms. Zeeland. Op de boeg van Zr. Ms. Groningen staat de NAVO-aanduiding van het patrouilleschip: P843 Bron: https://www.defensie.nl
Jaarlijks uitje COM Noord 16 oktober 2019 - Ook dit jaar organiseren wij weer een jaarlijks uitje. Deze keer staat op het programma een bezoek aan Rotterdam met daarbij de volgende activiteiten: Mariniersmuseum (Wijnhaven, Rotterdam) Van Ghentkazerne (Toepad 120, Rotterdam) Opgave is vanaf vandaag mogelijk bij: Marko Schanssema (secretaris) op secretaris@comnoord.nl en Frits Sprenger (penningmeester) op penningmeester@comnoord.nl. Viering Korpsverjaardag COM Noord 14 december 2019 - Onze viering van de Korpsverjaardag vindt dit jaar wederom plaats bij Hotel Van der Valk Groningen-Hoogkerk. Wederom zullen wij verschillende speciale gasten verwelkomen uit het Commando van het Korps Mariniers.   De eigen bijdrage voor leden en partner bedraagt wederom € 16.65, dit is inclusief de koffie met wat lekkers, het koud en warme buffet, het dessertbuffet, en 1 consumptiemuntje. Opgeven kan per mail bij penningmeester@comnoord.nl en is pas definitief zodra de betaling van de eigen bijdrage is voldaan op de bankrekening van Comnoord op NL61RBRB0954624920 o.v.v. uw naam en het aantal personen.

Oorlogsgravenstichting

9 november 2018 - In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna, zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies. Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden. Dit doen wij door hun verhalen te verzamelen en te delen op onze website en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld. Meer over de oorlogsgravenstichting is te lezen op de website van de Oorlogsgravenstichting
SiteLock
P@H | PUBLISHING@HOME | Groningen

AVOM - NOORD

De AVOM is een vereniging voor oud en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine. De belangrijkste doelstellingen zijn: - De onderlinge verbondenheid van de leden te verstevigen en uit te breiden. - De kameraadschap van de leden te bevorderen en de belangen van hen, die als militair bij de Koninklijke Marine dienen of gediend hebben, te behartigen. Goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine onderhouden. De marine gevoelens te behouden. De eer en tradities van de Koninklijke Marine mede hoog te houden. De nagedachtenis van hen, die gesneuveld zijn in en door de dienst hoog te houden. Dit geldt ook voor hen, die overleden zijn ten gevolge van in en door de dienst opgelopen verwondingen en-of ziekten. In gevallen van materiële of immaterële noden of belangen van leden of nabestaanden van leden een adviserende en doorverwijzende functie te vervullen, in eerste aanleg naar de reeds bestaande organisaties of instellingen binnen de Koninklijke Marine of het Ministerie van Defensie. voor meer info: http://avom.nl/

Nieuw marineschip krijgt de naam

Zr.Ms. Den Helder

9 - 11 - 2018 De naam van het nieuwe bevoorradingsschip van de marine is bekend: het Combat Support Ship gaat ‘Zr.Ms. Den Helder’ heten. Dat maakte de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser vandaag bekend bij de onthulling van het model van het schip bij het Maritiem Research Instituut (MARIN) in Wageningen.

BOND VAN

WAPENBROEDERS

De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren. U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling of de Identiteitsgroep van uw keuze. Kunt u, of wenst u niet ingedeeld te worden bij een afdeling of Identiteitsgroep dan bestaat de mogelijkheid om als landelijk lid of donateur te worden geregistreerd. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de afdelingen. - Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), bestaande uit zowel actief dienende militairen als gewezen militairen die bij de Multinational Force & Observers (MFO) in de Sinaiï of in Israël hebben gediend. - Identiteitsgroep Vredesmachten (IVM), die medio 2001 als onderdeel van de Bond van Wapenbroeders is opgericht. Van de IVM kunnen alle overige uitgezonden (ex) militairen lid worden. - Identiteitsgroep Nieuw Guinea (ING) voor hen die in Nieuw- Guinea hebben gediend als militair. - identiteitsgroep is die van de groep Molukkers bij de Krijgsmacht. Wij zijn oud-/ actief dienende militairen van Molukse afkomst bij de Nederlandse Krijgsmacht. Onze groep is sinds april 2018 ondergebracht bij de Bond van Wapenbroeders als Identiteitsgroep. Meer over ons is telezen op onze website Identiteitsgroep MBK meer info: www.bondvanwapenbroeders.nl0

Oorlogsgravenstichting

9 november 2018 - In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna, zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies. Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden. Dit doen wij door hun verhalen te verzamelen en te delen op onze website en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld. Meer over de oorlogsgravenstichting is te lezen op de website van de Oorlogsgravenstichting

COM - NOORD

Het Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM) is een vereniging die nauwe relaties onderhoudt met het Korps Mariniers met als primaire doel de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te promoten. Dit komt onder meer tot uiting middels deelname aan herdenkingen en commando-overdachten, het organiseren van reünies en sportdagen, het tonen van betrokkenheid bij het wel en wee van actief dienende mariniers en het sociaal ondersteunen van (oud-)mariniers. Overeenkomstig onze wapenspreuk “QUA PATET ORBIS” hebben mariniers in alle windstreken gediend en dat vaak onder moeilijke omstandigheden. Wat hun achtergrond ook is en waar zij ook gediend hebben, in de “Oost of de West”, Nederland, Noorwegen, Cambodja, Haïti, Bosnië, Irak, Afghanistan, Amerika of in Albanië, zij allen hebben hun ervaringen als marinier gemeen. Dat schept een band… Conform de statuten van het vereniging is de Korpscommandant de beschermheer van het COM, thans de brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry. COM Noord (opgericht in 1970 als COM Groningen- Drenthe en in 2016 samengegaan met COM Friesland tot COM Noord) is een van de 11 afdelingen van het COM en bestrijkt de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Met een jong bestuur en circa 600 leden is COM Noord een levendige vereniging van actieve oud- mariniers. Gedurende het jaar bieden wij onze leden diverse activiteiten aan om de sterke onderlinge band in stand te houden. Aan onze Korpswaarden Verbondenheid, Kracht en Toewijding geven wij op een passende wijze invulling aan. Meer informatie kunt u vinden op onze website https://noord.contactoudmariniers.com
Jaarlijks uitje COM Noord 16 oktober 2019 - Ook dit jaar organiseren wij weer een jaarlijks uitje. Deze keer staat op het programma een bezoek aan Rotterdam met daarbij de volgende activiteiten: Mariniersmuseum (Wijnhaven, Rotterdam) Van Ghentkazerne (Toepad 120, Rotterdam) Opgave is vanaf vandaag mogelijk bij: Marko Schanssema (secretaris) op secretaris@comnoord.nl en Frits Sprenger (penningmeester) op penningmeester@comnoord.nl. Viering Korpsverjaardag COM Noord 14 december 2019 - Onze viering van de Korpsverjaardag vindt dit jaar wederom plaats bij Hotel Van der Valk Groningen-Hoogkerk. Wederom zullen wij verschillende speciale gasten verwelkomen uit het Commando van het Korps Mariniers.   De eigen bijdrage voor leden en partner bedraagt wederom € 16.65, dit is inclusief de koffie met wat lekkers, het koud en warme buffet, het dessertbuffet, en 1 consumptiemuntje. Opgeven kan per mail bij penningmeester@comnoord.nl en is pas definitief zodra de betaling van de eigen bijdrage is voldaan op de bankrekening van Comnoord op NL61RBRB0954624920 o.v.v. uw naam en het aantal personen.

SVPG -

Zr. Ms. Groningen

Geschiedenis Zr. Ms. Groningen Kiel gelegd: 9 april 2009. Te water gelaten: 21 april 2011. In dienst gesteld: 29 november 2013. Zr. Ms. Groningen is een patrouilleschip (Ocean-going Patrol Vessel) van de Holland-klasse. Tot deze klasse behoren ook Zr. Ms. Friesland, Zr. Ms. Holland en Zr. Ms. Zeeland. Op de boeg van Zr. Ms. Groningen staat de NAVO-aanduiding van het patrouilleschip: P843 Bron: https://www.defensie.nl

Zr. MS. Groningen

Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen is vernoemd naar de provincie Groningen. Groningen is een van de provincies uit de Republiek met een admiraliteit en een van de 4 provincies aan zee. Embleem Het embleem is afgeleid van het provinciewapen van Groningen. 2 kwartieren daarvan vertonen een 2-koppige adelaar die een groen-wit schild vasthoudt. De adelaar staat symbool voor de stad Groningen. De andere 2 kwartieren tonen de blauw-witte banen met de bekende (Friese) pompeblêden/harten. De 3 blauwe balken staan symbool voor de 3 Ommelanden en de harten voor de 11 onderkwartieren.